• THE SHOW GRUPA I PLESNA ŠKOLA "THE"

NAJVAŽNIJE INFORMACIJE

Show grupa La Tynko je plesna grupa Plesne škole La Tynko sa naprednim polazicima koji su dokazali svoje iznimno plesno umijeće i pokazali volju i želju predstavljati Plesnu školu La Tynko na raznim show nastupima. Show grupa sastaje se jednom tjedno ili više puta tjedno, prema potrebama nastupa. Show grupa pleše sve plesove koje Plesna škola La Tynko nudi. To su: Moderni trbušni ples, Polinezijski Hula ples, Senzualni ples, Moderni freestyle ples, Moderni tematski plesoviBaletDruštveni plesovi (standardni i latinsko-američki plesovi), te Salsa, Bachata i KizombaShow grupa ima više skupina plesača i plesačica specijaliziranih za različite vrste plesova. Plesna skupina modernog trbušnog plesa pleše na show nastupima u profesionalnim kostimima i sa različitim rekvizitima (od vela, krila, štapova, lepeza, činelica..). Plesna skupina Polinezijskog hula plesa pleše na show nastupima u profesionalnim kostimima od rafije i cvijeća. Plesna skupina Modernih i Senzualnih plesova pleše na show nastupima različite tematike u profesionalnim kostimima i uz odgovarajuće rekvizite (stolica, šešir, štap, ring, svila…). Plesna skupina Društvenih (standardnih i latinsko-američkih) plesova, te Salse, Bachate i Kizombe pleše na show nastupima u profesionalnim kostimimaShow grupa je specijalizirana za prezentiranje grupnih i pojedinačnih koreografija, te za plesnu animaciju na različitim eventima. Show grupu mogu polaziti i muški i ženski članovi!

VAŠI INSTRUKTORI PLESA

Martina Sedlar, mag.art.
Martina Sedlar, mag.art.Voditeljica škole i instruktorica plesa
Fit Body, Senzualni ples, Moderni trbušni ples, Polinezijski HULA ples, Plesni tečaj za mladence
Marina Barbir
Marina BarbirInstruktorica plesa
Moderni trbušni ples, Polinezijski HULA ples i Senzualni ples
Luka Halić
Luka HalićInstruktor plesa
Društveni plesove u paru – standardni (engleski valcer, bečki valcer, foxtrot, tango), latinsko-američki plesovi (samba, rumba, cha cha cha, jive) i salsa, bachata, kizomba