Raspored tečajeva plesa Robert Sedlar

★ Cijene plesnih tečajeva u cjeniku vrijede od prvog do posljednjeg dana u mjesecu. Neiskorišteni dolasci se ne mogu prebacivati u sljedeći mjesec.

★ Parovi kod upisa ostvaruju popust od 20% na sve tečajeve na cijene određene u cjeniku za odrasle

★ Dva (2) člana obitelji prilikom upisa ostvaruju popust od 20% na sve plesne tečajeve i tečajeve.

★ Umirovljenici kod upisa ostvaruju popust od 20% na sve tečajeve i plesne tečajeve. Popust se odnosi na cijene iz cjenika za odralse

★ Za upis 2 ili više plesna tečaja za odrasle ostvarujete 10% popusta na cijene iz cjenika za odralse.

PONEDJELJAK MODERNI FREESTYLE PLES (PREDŠKOLSKI) 16:15 - 17:00 H (OTVORENI UPISI)
PONEDJELJAK MODERNI FREESTYLE PLES (PREDŠKOLSKI) 17:15 - 18:00 H (OTVORENI UPISI)
PONEDJELJAK MODERNI FREESTYLE PLES (ŠKOLSKI NIŽI RAZREDI (1-4)) 18:15 - 19:15 H (OTVORENI UPISI)
PONEDJELJAK MODERNI FREESTYLE PLES (ŠKOLSKI VIŠI RAZREDI (5-8)) 19:15 - 20:15 H (OTVORENI UPISI)
PONEDJELJAK MODERNI FREESTYLE PLES (ŠKOLSKI VIŠI RAZREDI (5-8)) INSTRUKTORICA SANJA 20:15 - 21:15 (OTVORENI UPISI)
UTORAK BALET ZA DJECU (PREDŠKOLSKI) 16:15 - 17:00 H (OTVORENI UPISI)
UTORAK BALET ZA DJECU (PREDŠKOLSKI) 17:15 - 18:00 H (OTVORENI UPISI)
UTORAK MODERNI FREESTYLE (PREDŠKOLSKI) 18:15 - 19:00 H (OTVORENI UPISI)
UTORAK MODERNI FREESTYLE PLES (ŠKOLSKI NIŽI RAZREDI (1-3)) 19:15 - 20:15 H (OTVORENI UPISI)
SRIJEDA MODERNI FREESTYLE PLES (PREDŠKOLSKI) 16:15 - 17:00 H (OTVORENI UPISI)
SRIJEDA MODERNI FREESTYLE PLES (PREDŠKOLSKI) 17:15 - 18:00 H (OTVORENI UPISI)
SRIJEDA MODERNI FREESTYLE PLES (ŠKOLSKI NIŽI RAZREDI (1-4)) 18:15 - 19:15 H (OTVORENI UPISI)
SRIJEDA MODERNI FREESTYLE PLES (ŠKOLSKI VIŠI RAZREDI (5-8)) 19:15 - 20:15 H (OTVORENI UPISI)
SRIJEDA MODERNI FREESTYLE PLES (ŠKOLSKI VIŠI RAZREDI (5-8)) INSTRUKTORICA SANJA 20:15 - 21:15 (OTVORENI UPISI)
ČETVRTAK BALET ZA DJECU (PREDŠKOLSKI) 16:15 - 17:00 H (OTVORENI UPISI)
ČETVRTAK BALET ZA DJECU (PREDŠKOLSKI) 17:15 - 18:00 H (OTVORENI UPISI)
ČETVRTAK MODERNI FREESTYLE PLES (PREDŠKOLSKI) 18:15 - 19:00 H (OTVORENI UPISI)
ČETVRTAK MODERNI FREESTYLE PLES (ŠKOLSKI NIŽI RAZREDI (1-3)) 19:15 - 20:15 H (OTVORENI UPISI)
ČETVRTAK STANDARDNI I LATINSKO-AMERIČKI PLESOVI (ODRASLI/POČETNI) 20:30 - 21:30 (OTVORENI UPISI)
PETAK STANDARDNI I LATINSKO-AMERIČKI PLESOVI (ODRASLI/POČETNI) 19:00 - 20:00
PETAK STANDARDNI I LATINSKO-AMERIČKI PLESOVI (ODRASLI/POČETNI) 20:30 - 21:30